Beter langharig dan kortzichtig

De jaren 60 kenmerkte zich door een generatie die zich afzette tegen de oude normen en waarden. Deze nieuwe generatie bestond uit vele groeperingen zoals de provo’s die vooral kritisch stonden tegenover de normale gang van zaken. Ook Rotterdam kende zijn provo’s en de schrijfgrage provo Fer Weber vertelt over zijn aandeel in het vormen van de maatschappij.